בהנחיית ד“ר דוד מלהאוזן-חסון 

 

ברמת הפרט והמשפחה, גירושין הם אירוע מטלטל, לעתים משברי ולפעמים אף טראומטי. אולם, בחברה המערבית המודרנית, התופעה כה שכיחה שהיא נתפסת על ידי רבים כנורמה חדשה. על כן, אנשי מקצוע ניצבים לעתים תכופות מול מטופלים שחייהם מושפעים עד מאד מהשלכות ישירות או עקיפות של גירושין בהווה או בעבר. 

 

מטרת ההשתלמות

- פיתוח ראיה מערכתית רחבה והבנה מקצועית מעמיקה לגירושין על היבטיהם והשלכותיהם השונים.

- בדיקת העמדות והנחות היסוד האישיות של איש המקצוע כלפי גירושין ובירור השפעתן האפשרית על העשייה המקצועית. 

 

תכני ההשתלמות:

- סקירה היסטורית של תופעת הגירושין, סיבותיה העיקריות ותיאור מאפייניה בחברה הישראלית כיום.

- יוצגו ממצאים מחקריים אודות ההשלכות של גירושין לטווח קצר וארוך בהיבטים שונים: חברתי וכלכלי, משפחתי-מערכתי, זוגיות נוספת, היחסים בין הגרושים, יחסים בין הורים וילדים, יחסים בין אחים, עתידם של הילדים ועוד.

- יוצעו דרכי חשיבה וטכניקות להתערבות מקצועית בסוגיות השונות העולות בהקשר לגירושין.

 

דרכי ההוראה יכללו:

ייערכו דיונים יזומים שבמהלכם תיסקרנה עמדותיהם של המשתתפים ותוצענה דרכים להתייחסות מקצועית מותאמת במגוון סיטואציות הצפויות בעבודה עם משפחות לפני, תוך כדי או לאחר גירושין.

 

משך ההשתלמות והיקפה:

תאריכים יקבעו עפ"י פנייה של צוותים ו/או יחידים במהלך השנה.

ההשתלמות בת 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים) 

ההשתלמות תתקיים בימי ג’ בין השעות 16:00-20:30.

מועד תחילת ההשתלמות: 5 במאי 2020.

מועד סיום ההשתלמות: 2 ביוני 2020.

עלות ההשתלמות: 1650 ₪.