בהנחיית יהודית גרינבאום

 

מטרות:

מטרת ההכשרה להקנות ידע מעשי אודות: תפקוד משפחה, תהליכים תוך משפחתיים ובין-דוריים, יחסים בין חברי המשפחה, קונפליקטים, הבנת המערכת המשפחתית ותרומת המטפל להיווצרות המציאות הטיפולית.

 

תכני ההכשרה:

* תפיסה מערכתית בטיפול משפחתי.

* מבנה המשפחה, תת מערכות וגבולות.

* סימפטומים בראייה משפחתית.

* עמדות והדגשים של המשפחה.

* העלאת השערות, חשיבה מעגלית ושאלות מעגליות

* תפקידים רגשיים ורשמיים במשפחה.

* החיפוש אחר כוחות ומשאבים של המשפחה.

* הגדרה מחדש של הבעיה ואומדן השינוי.

* הנכחת המטפל המשפחתי בחדר הטיפול.

 

מבנה ההכשרה:

לאורך ההכשרה המשתתפים ילוו תהליך טיפולי של משפחה. ההכשרה רצופה בדיונים, תרגולים ויישום של תכני ההכשרה.

 

משך הכשרה והיקפה:

 96 שעות אקדמיות (16 מפגשים).

ההכשרה תתקיים בימי ב’ בין השעות 16:00-20:30.

הכשרה 1:

מועד תחילת ההכשרה: 8 באוקטובר 2018.

מועד סיום ההכשרה: 28 בינואר 2019.

הכשרה 2:

מועד תחילת ההכשרה: 18 בפברואר 2018

מועד סיום ההכשרה: 10 ביוני 2019.

 

שכר לימוד: 5,760 ₪

(פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

 

למי מיועדת ההכשרה?

ההכשרה מיועדת למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

 

שימו לב: ההכשרה עונה על הדרישות הבאות להסמכת מטפלים משפחתיים:

סעיף ג’ (35 שעות הדרכה קבוצתית),

סעיף ב'ד (56 שעות מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית).