הלימודים התיאורטיים יתקיימו בימי ראשון בין השעות 9:00-13:30, מתאריך 10.1.21 עד 4.7.21 ויכללו את הקורסים הבאים:

 

•  מעגל חיי משפחה ונישואין בין התאריכים 7.2.21–10.1.21 - 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים) בהנחיית מיכל שוחט.

•  דיני משפחה בין התאריכים 14.3.21 – 14.2.21 - 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים) בהנחיית חלא מוסא דכוור.

•  מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול משפחתי בין התאריכים 4.7.21 – 21.3.21 - 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים) בהנחיית אמיתי מגד.

•  מיומנויות בטיפול משפחתי: צפייה בטיפול מאחורי מראה - 28 שעות הצפייה יותאמו לכל תלמיד בנפרד

סה”כ 140 שעות תיאורטיות + 28 שעות מעשיות = 168 שעות.    

שכר לימוד בשנה א’: 8,172 ₪.