הלימודים התיאורטיים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 16:00-20:30,

מתאריך 3.9.20 עד 4.3.21 ויכללו את הקורסים הבאים

 

*  מעגל חיי משפחה -  28 שעות אקדמיות (5 מפגשים).

*  דיני משפחה – 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים).

*  מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול משפחתי – 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים).

*  מיומנויות בטיפול משפחתי: צפייה בטיפול מאחורי מראה -  28 שעות הצפייה יותאמו לכל תלמיד בנפרד, בנוסף ליום הלימודים.

 

סה”כ 140 שעות תיאורטיות + 28 שעות מעשיות = 168 שעות.    

שכר לימוד: 7,808 ₪.