מסלול דו שנתי לחברה הערבית

בשנת לימודים 2023-2024 לא תפתח התכנית

מסלול הלימודים פותח צוהר ללמידה והעמקת החשיבה המערכתית עם הדגשים תרבותיים-חברתיים בזיקה למשפחה בחברה הערבית. המסלול יתקיים במרחב בטוח ללמידה ולחקירה עצמית תוך שימוש בהתנסויות  אישיות וקבוצתיות מלווה בצוות מרצים רב תרבותי.

תנאי הקבלה לתוכנית:

תואר ראשון

תואר שני בתחום הטיפול/הייעוץ.

ראיון אישי.

 

דרישות התוכנית:

  1.    נוכחות מלאה במפגשים.
  2.    קריאה שוטפת של חומר לימודי
  3.    והגשת דו"חות קריאה כנדרש.

 

התוכנית הדו-שנתית כוללת את כל הקורסים הנדרשים על-ידי האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי לצורך הסמכת מטפל זוגי ומשפחתי.

 

בטרם ההרשמה לתוכנית הדו-שנתית, מומלץ כי המועמד המבקש להכשיר את עצמו לקראת

הסמכה כמטפל זוגי ומשפחתי, יבדוק את קריטריון האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי בנוגע להכרתה בהשכלתו הקודמת.

סה”כ 140 שעות תיאורטיות + 28 שעות מעשיות = 168 שעות.

שכר לימוד בשנה א’: 8,172 ₪.  

מטרות הקורס הינן להקנות ידע אודות תהליכים, מעברים נורמטיביים ומשברים בחיי משפחה ודרכי התערבות אפשריים.

תכני הקורס: מעגל חיי משפחה מתוך פרספקטיבה אינדיווידואלית, משפחתית וחברתית.

מעגל חיי משפחה וטיפול משפחתי

העמקה בנקודות מעבר משמעותיות: עזיבת הבית, נישואין, הורות לילדים קטנים, הורות למתבגרים, הקן המתרוקן, משפחה בחייה המאוחרים

זוגיות לאורך מעגלי החיים, גירושין, נישואין חוזרים, יחסי אחים, ועוד.

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, התנסויות וצפייה בסרטים.

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים).

שכר לימוד: 1,650 ₪ (פרט לתלמידי המסלול הדו-שנתי).

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

קורס 2:   דיני משפחה – 28 שעות אקדמיות בהנחיית חלא מוסא דכוור- לא יפתח השנה

מטרות:

הכרות עם דיני המשפחה במשפט הישראלי ועם דילמות וקונפליקטים העולים במפגש בין תחום הטיפול לתחום המשפט.

תכני הקורס:

*  מושגי יסוד בדיני משפחה.

*  ביה”ד הרבני ובהמ”ש לענייני משפחה.

*  האלטרנטיבות להליך המשפטי.

*  החוק למניעת אלימות במשפחה.

*  המפגש בין העבודה הטיפולית וההליך המשפטי – נקודות למחשבה ולתכנון התערבויות.

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, עבודה חווייתית תוך העלאת דילמות והצגת מקרים.

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים).

 שכר לימוד: 1,650 ₪ (פרט לתלמידי התוכנית הדו-שנתית).

למי מיועד הקורס? הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף: ב’10 (דיני משפחה).

מטרות:

הקניית ידע על הדרך בה מסווג, מארגן ומנתח המטפל את המידע אודות המשפחה. כמו כן, הנחלת עמדות מקצועיות כגון: סקרנות בתצפית מקצועית, גמישות מחשבתית ודמיון יצירתי. כל אלה יאפשרו שינוי בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים של המטפל ויסייעו בבניית מציאות טיפולית רחבה יותר במפגש עם המשפחה.

מיקוד והעמקת ההבנה וההתנסות באופני חשיבה מערכתיים.

*  הרחבת הרקע התיאורטי והפילוסופי של החשיבה המערכתית בכלל והגישות הטיפוליות בפרט.

*  למידה ויישום של כלים טיפוליים הקשורים להבנת המערכת בהתערבות הטיפולית ובמהלכים לסיוע ולשינוי.

תכני הקורס:

  1. מודלים תיאורטיים:

*  הבסיס התיאורטי של החשיבה המערכתית ומדעי החיים: סיבתיות, ליניאריות ומעגליות.

*  המשפחה הגרעינית: היררכיות, קואליציות, קונפליקטים ועוד.

*  המשפחה כמערכת רב-דורית: נאמנויות, ערכים, ציפיות בין דוריות ועוד.

*  המשפחה כמפגש בין סיפורי חיים: בניית הנראטיב המחודש.

 

  1. 2. שיטות התערבות וטכניקות:

*  Joining – זיהוי עמדות המערכת והצטרפות בהתאמה אל הדינמיקה המשפחתית.

*  יצירת מידע חדש במערכת המטופלת. שימוש במגוון של שאלות: מעגליות, רפלקטיביות ועוד.

*  השימוש במסרים, מטאפורות ופרדוקסים בתהליך ההתערבות להשגת שינוי.

 

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, דיונים והתנסויות חווייתיות כולל הדגמות באמצעות משחקי תפקידים ותהליכי הדמיה.

 

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים).

שכר לימוד: 3,960 ₪ (פרט לתלמידי התוכנית הדו-שנתית).

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיפים:

ב’1 (28 שעות מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין).

ב'2 (56 שעות שיטות התערבות שונות בטיפול משפחתי).

  • מיומנויות בטיפול משפחתי: צפייה בטיפול מאחורי מראה – 28 שעות הצפייה יותאמו לכל תלמיד בנפרד.

צפייה בטיפול ו”צוות משקף”

התלמיד יצפה באמצעות מראה חד-כיוונית בטיפול, מתחילתו ועד סופו. התלמיד יהיה מעורב ושותף פעיל בתהליך הטיפול תוך קבלת הסבר על הנצפה וההתערבויות השונות בטיפול. בנוסף, ייקח התלמיד חלק ב”צוות משקף” אל מול המשפחה והמטפל, על-פי שיקול דעת המדריך.

שכר לימוד: 2,000 ₪

* הצפייה בהיקף של 28 שעות – אשר יותאמו לכל תלמיד בנפרד, בנוסף ליום הלימודים התאורטי.

שימו לב: הצפייה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:

סעיף ב’4 (28 שעות מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית).

פתיחת שיחה
צריכים עזרה?
שלום
איך נוכל לעזור לך?