מסלול תלת שנתי לטיפול משפחתי וזוגי

על התוכנית:

מסלול לימודים תלת-שנתי להכשרת מטפלים בטיפול זוגי ומשפחתי. התוכנית כוללת לימודים תיאורטיים והתנסות מעשית. הלמידה תסייע בהעמקת החשיבה המערכתית, תאפשר מרחב בטוח ללמידה וחקירה עצמית תוך שימוש בהתנסויות אישיות וקבוצתיות.

תנאי הקבלה לתוכנית:

תואר ראשון. תואר שני בתחום הטיפול/הייעוץ. ראיון אישי.

דרישות התוכנית:

נוכחות מלאה במפגשים וקריאה שוטפת של חומר לימודי והגשת דו"חות קריאה כנדרש. הסמכה: התוכנית התלת-שנתית כוללת את כל הקורסים הנדרשים על-ידי האגודה לטיפול משפחתי לצורך הסמכת מטפל משפחתי.* בטרם ההרשמה לתוכנית התלת-שנתית, מומלץ כי המועמד המבקש להכשיר את עצמו לקראת הסמכה כמטפל משפחתי, יבדוק את קריטריון האגודה הישראלית לטיפול בנישואין ובמשפחה, בנוגע להכרתה בהשכלתו הקודמת. ניתן לראות את הקריטריונים כאן. קישור לאתר האגודה לטיפול משפחתי – http://www.mishpaha.org.il/

עלות התכנית: 32,252 ש"ח (לתלמידי תלת בלבד)

הלימודים התיאורטיים יתקיימו בימי ראשון

מתאריך 10.9.23-10.3.24 

בשעות :16:00-20:30 (למעט ימי סדנא 14:00-20:30)

סה”כ 140 שעות תיאורטיות + 28 שעות מעשיות = 168 שעות.

שכר לימוד: 7,808 ₪.  (לתלמידי תלת בלבד)

מטרות הקורס :

הינן להקנות ידע אודות תהליכים, מעברים נורמטיביים ומשברים בחיי משפחה ודרכי התערבות אפשריים.

תכני הקורס:

מעגל חיי משפחה מתוך פרספקטיבה אינדיווידואלית, משפחתית וחברתית.

מעגל חיי משפחה וטיפול משפחתי

העמקה בנקודות מעבר משמעותיות: עזיבת הבית, נישואין, הורות לילדים קטנים, הורות למתבגרים, הקן המתרוקן, משפחה בחייה המאוחרים

זוגיות לאורך מעגלי החיים, גירושין, נישואין חוזרים, יחסי אחים, ועוד.

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, התנסויות וצפייה בסרטים.

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 28 שעות אקדמיות (4 מפגשים).

הלימודים יתקיימו בימי א’ .

מועד תחילת הלימודים: 10 בספטמבר 2023.

מועד סיום הלימודים: 22  באוקטובר 2023.

שעות מפגשים:

בתאריכים: 10.9, 22.10  14:00-20:30 (סדנאי)

בתאריכים: 8.10,15.10  16:00-20:30

שכר לימוד: 1,650 ₪ (פרט לתלמידי המסלול התלת-שנתי).

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף: ב’6 (מעגל חיי משפחה ונישואין).

מטרות:

הקניית ידע על הדרך בה מסווג, מארגן ומנתח המטפל את המידע אודות המשפחה. כמו כן, הנחלת עמדות מקצועיות כגון: סקרנות בתצפית מקצועית, גמישות מחשבתית ודמיון יצירתי. כל אלה יאפשרו שינוי בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים של המטפל ויסייעו בבניית מציאות טיפולית רחבה יותר במפגש עם המשפחה.

מיקוד והעמקת ההבנה וההתנסות באופני חשיבה מערכתיים.

*  הרחבת הרקע התיאורטי והפילוסופי של החשיבה המערכתית בכלל והגישות הטיפוליות בפרט.

*  למידה ויישום של כלים טיפוליים הקשורים להבנת המערכת בהתערבות הטיפולית ובמהלכים לסיוע ולשינוי.

תכני הקורס:

  1. מודלים תיאורטיים:

*  הבסיס התיאורטי של החשיבה המערכתית ומדעי החיים: סיבתיות, ליניאריות ומעגליות.

*  המשפחה הגרעינית: היררכיות, קואליציות, קונפליקטים ועוד.

*  המשפחה כמערכת רב-דורית: נאמנויות, ערכים, ציפיות בין דוריות ועוד.

*  המשפחה כמפגש בין סיפורי חיים: בניית הנראטיב המחודש.

 

  1. שיטות התערבות וטכניקות:

* Joining  זיהוי עמדות המערכת והצטרפות בהתאמה אל הדינמיקה המשפחתית.

*  יצירת מידע חדש במערכת המטופלת. שימוש במגוון של שאלות: מעגליות, רפלקטיביות ועוד.

*  השימוש במסרים, מטאפורות ופרדוקסים בתהליך ההתערבות להשגת שינוי.

 

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, דיונים והתנסויות חווייתיות כולל הדגמות באמצעות משחקי תפקידים ותהליכי הדמיה.

 

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים).

הלימודים יתקיימו בימי א’ בין השעות 16:00-20:30.

מועד תחילת הלימודים:29 באוקטובר 2023.

מועד סיום הלימודים: 4 בפברואר 2024.

שכר לימוד: 3,960 ₪ (פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיפים:

ב’1 (28 שעות מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין).

ב'2 (56 שעות שיטות התערבות שונות בטיפול משפחתי).

במסגרת המפגשים בקורס זה נעסוק בהרחבה בהיבט המשפחתי בעבודה עם משפחות בהן אירעה פגיעה מינית הן מחוץ למשפחה והן בתוכה.
נפתח במהות הטראומה ובהבנת הדינאמיקה של הפגיעה, תוך נגיעה בעולם הסימפטומים, דיסוציאציה ובדינאמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה.
נמשיך בהתבוננות על המאפיינים של משפחות הנמצאות בסיכון להתעללות מינית ובמאפייני פגיעה המתרחשת בתוך המשפחה: גילוי עריות ופגיעה בין אחאים.
נעסוק בהעברה בינדורית של טראומה, ובאופן ספציפי בהשלכות של הפגיעה המינית על האמהות של השורדות וילדיהן.
נסיים בהבנת המוקד הטיפולי ומטרות הטיפול עם כל אחד מבני המשפחה, ונתמקד בגישה התופסת את המשפחה/ההורה הלא פוגע כמערכת חיונית להחלמה.

מטרות:

* הקניית ידע אודות פגיעה מינית במשפחה

* התבוננות על הנושא בהקשר משפחתי

* פיתוח היכולת לעבודה טיפולית בנושאים אלה

תכני הקורס:

*הכרות עם הפרעות תפקוד בראייה משפחתית.

* הכרות עם תחום הפגיעות המיניות

* השפעת הפגיעה על אורח החיים האישי והמשפחתי.

* אתגרים טיפוליים בנושא זה.

 

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, צפייה בווידאו והתנסויות חווייתיות.

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים).

הלימודים יתקיימו בימי א’ בין השעות 16:00-20:30.

מועד תחילת הלימודים: 11 בפברואר 2024.

מועד סיום הלימודים: 10 במרץ 2024.

שכר לימוד: 1,650 ₪ (פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

 

למי מיועד הקורס? הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

 

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיף:  ב'7 (הפרעות תפקוד בראייה משפחתית).

התלמיד יצפה באמצעות מראה חד-כיוונית בטיפול, מתחילתו ועד סופו. התלמיד יהיה מעורב ושותף פעיל בתהליך הטיפול תוך קבלת הסבר על הנצפה וההתערבויות השונות בטיפול. בנוסף, ייקח התלמיד חלק ב”צוות משקף” אל מול המשפחה והמטפל, על-פי שיקול דעת המדריך.

שכר לימוד: 2,000 ₪
משך הצפייה 16 מפגשים (כ 48 שעות). יום הצפייה יותאם לכל תלמיד בנפרד.

שימו לב: הצפייה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:

סעיף ב’4 (28 שעות מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית).

פתיחת שיחה
צריכים עזרה?
בראשית בריאה אישית
שלום
איך נוכל לעזור לך?