סדנאות והשתלמויות

סדנאות והשתלמויות לאנשי מקצוע – מתקיימות לפי דרישה ובהתאם למספר הנרשמים.

ניתן להתאים את היקף הסדנה או ההשתלמות לצרכי הצוות המקצועי וגם להתאימן כיום עיון ו/או הרצאה. 

האנתרופולוג גרגורי בייטסון טען כי פתולוגיה אפשרית כאשר הצופה מנתק את הסימפטום מהאקולוגיה. באם נכלול בתצפיתנו לא רק את התסמינים אלא גם את הקונטקסט והאקולוגיה ההסברים לבעיה ישתנו. מכאן, גם הפתרונות שנוכל להציע, יהיו בהתאמה לסביבה.

הטיפול המשפחתי, הוא יישום קליני של ההנחות הנ"ל וההתערבות הטיפולית בקונטקסט של משפחה הן פועל יוצא.

הטיפול המשפחתי נושא בחובו את ההנחה  אודות קיומו של פער. פער הקיים בין תיאור הבעיה ע"י צופה לבין דפוסי התקשורת וההתנהגות בפועל של חברי המשפחה. היכולת לעמוד על קיומו של פער זה ולזהות את דפוסי האינטראקציה הכוללים גם את הבעיה מחייבת נוכחות של מירב מרכיבי המערכת. מכאן הצורך המעשי במישור הטיפולי לראות את הילדים יחד עם משפחותיהם.

מלאכת ההקשבה, ההתבוננות, זיהוי דפוסי האינטראקציות וההתערבויות המערכתיות במפגש הטיפולי בו מעורבים ילדים ומתבגרים מורכבות ומאתגרות. משום כך, מטפלים הנתקלים בקשיים וכאלה החסרים כלים יעילים להתמודדות עם מורכבות המפגש, נוטים לעיתים לוותר על חברי המשפחה הצעירים ולשחררם מן הטיפול. אולם במרבית המקרים ילדים עשויים ליעל את ההתערבות הטיפולית, לסייע בהכוונת השינוי המתבקש במשפחה ואף להבטיח תוצאות מוצלחות לאורך זמן.

לפיכך הטיפול המשפחתי במרכז "בראשית" מבוסס על החשיבות בהנכחת הילדים בחדר הטיפולי. ההתמודדות עם עומס המידע הכרוך במפגש המשפחתי, מתבצעת במרכז באמצעות אנשי מקצוע הצופים במפגש מעבר למראה חד כיוונית ומסייעים בניתוח המידע. ה"צוות המשקף" במרכז, מייצר תמונה אחת בהירה ומובנת של המתרחש בחדר הטיפול באמצעות אינטגרציה של כלל זוויות הראיה של חברי הצוות. התהליך, המתבצע בנוכחות המשפחה והמטפל, מאפשר הטמעה של מידע חדש למסגרת הטיפולית, כזה העשוי להביא לשינוי באינטראקציה המשפחתית ולפתרון הבעיה.

ההשתלמות תתמקד בהדגמת העבודה הטיפולית עם משפחות, תוך שימת דגש על הנכחת הילדים ובניית משמעות לקשייהם. משחקי תפקיד, סימולציה תוך שימוש במודל של צופים ו"צוות משקף" יסייעו בהבהרת הפרקטיקה הטיפולית הנקוטה במרכז "בראשית".

משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪.

לעיתים אנו פוגשים משפחות אשר נוגעות בקצה. קצה של ערכים, קצה של יחסים, התנהגות קיצונית,  חסך במיומנויות הוריות וכשל באמפטיה. טיפול במשפחות אלה טומן בחובו "מלכודות טיפוליות". מצבים בהם מתרחשת אלימות, נשמר סוד משמעותי, ילדים נלכדים בנאמנויות מקבילות, מועברים מסרים סמויים וסותרים ועוד.

בסדנא המוצעת נעקוב אחר תהליך זיהוי המלכודות, חשיפתן, ונציע דרכי התערבות להיחלצות מהן.

הסדנא תכלול התנסות, הסבר תיאורטי והדגמת מקרה בעזרת קטעים מצולמים.

משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪.

בחדר הטיפול אנו משתמשים במגוון שפות. שפת המשחק היא שפה טיפולית המאפשרת שיח אחר בתוך המשפחה על כל טווח הגילאים. משחק ומשחקיות מאפשרים עבודה משפחתית "בגובה עיניים", שיתוף של כל חברי המשפחה, גילוי של התפקידים המסורתיים והחוקים הקבועים של כל חברי המשפחה.

המשחק מזמין את "הילד הפנימי", מוריד הגנות ומסב הנאה, מאפשר קירבה, שפה יצירתית מגוונת וגמישה אל מול צרכי המשפחה. גמישות מחשבתית ואיכות משחקית מאפשרת למטפל לנוע בין תפקידים בחדר, ולהעשיר את זוויות הראייה דרכן הוא מתבונן על המשפחה.

בסדנא נציג ונתרגל מגוון התערבויות משחקיות עם משפחה המכוונות להבנת הריקוד המשפחתי, להעלאת השערות טיפוליות על המבנה המשפחתי שנוצר, והרחבת ההתבוננות המערכתית דרך משחק.

נבין את חשיבות המשחק בתוך משפחה, את סוגי המשחקים הקיימים, שימוש במשחק ככלי אבחנה, הרציונל בשימוש של משחק למטרות הטיפוליות.

משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪

ההתבוננות בקלפים מזמינה אותנו להקשיב לקולות הפנימיים המתעוררים בתוכנו ולזכות בנקודות מבט חדשות ויצירתיות אודות חיינו. הקלפים הטיפוליים מסייעים בדרכנו לספר את סיפורנו האישי.

הקלפים הם כלי המאפשר יצירת קשר, הבהרה, מיקוד, דיבוב ועיבוד של תכנים ונושאים פנימיים. הם מאפשרים גם היחלצות מ”מבוי סתום” והעשרת המודעות העצמית.

בסדנא יוצגו עקרונות מנחים לעבודה טיפולית עם קלפים, תינתן סקירה של סוגי קלפים קיימים ותיערך התנסות חווייתית.

 משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪.

ההורים הם האקולוגיה של הילדים. נוכחותם וקולם נחוצים להבנת הקונטקסט של הסימפטומים אצל הילדים.

האם אפשר לטעון כי לזוגיות יש קונטקסט והוא כולל גם את הילדים?

הילד המתבונן על הדינמיקה הזוגית מציע זוויות התבוננות חדשות למטפל.

בסדנא נדגים כיצד ניתן להיעזר בילדים כ-"תצפיתנים" המביאים מידע חשוב על הדינמיקה של בני הזוג מבלי לערער את ההיררכיה המשפחתית. ההתערבות בדר"כ מפתיעה את ההורים וחושפת את הריקוד הזוגי.

מושג ה- "משולשים", הנתפס כמוריד מתח אך גם ממלכד את הילדים, יוצג כגורם המסייע בהתנעת תהליכים טיפוליים כולל תפיסת מקומו של המטפל, כחלק ממשולש במערכת.

באמצעות צפייה במפגש טיפולי מוקלט, תודגם דרך העבודה והרציונל בבסיס ההתערבויות.

שיח עמיתים, שאלות והדגמות ספונטניות להתערבות נקודתית יסייעו בהבהרת הנושא.

משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪.

התפתחות מסורתית של משפחה היא כזו שבה בני זוג בונים זוגיות ובשלב מאוחר יותר עם הבאת הילדים, הופכים למשפחה.

המשפחה המשולבת (Blended), לעומת זאת נוצרת מחיבור של בני זוג כאשר ילדים מהנישואים הראשונים של אחד מהם או של שניהם כבר נוכחים ומצטרפים מידית למשפחה החדשה.

האתגרים העומדים בפני משפחה משולבת הם רבים: משבר התפרקות המשפחתיות הראשונה, קונפליקטים לא פתורים מן העבר המשפחתי, כאב נפשי, נאמנות חצויה, פיצול משאבים ועוד.

איך בני המשפחה המשולבת מתמודדים עם מורכבות שכזו?

כיצד המטפל המשפחתי מתמודד עם ריבוי משתתפים שלכולם צרכים ורצונות שלעיתים מנוגדים זה לזה.

הסדנא תעסוק בתהליכים הנובעים מההחלטה  להינשא  בשנית או לחיות בזוגיות שנייה ובהם: ההתייחסות של הזוג לעצמו, ההתייחסות לילדיהם מהנישואים ראשונים, לילדיהם המשותפים ולמשפחתם המורחבת.

תכני הסדנא:

– נלמד לאפיין משפחות משולבות.

– נתבונן במשפחות המשולבות בראייה כוללת מערכתית.

– נתנסה בגישות התערבות מגוונות.

דרכי ההוראה יכללו: הרצאות, הקניית ידע תוך שילוב דוגמאות מהקליניקה, צפייה בווידאו והתנסות חווייתית.

 

משך הסדנא והיקפה:

הסדנא בת 14 שעות אקדמיות (3 מפגשים)

הסדנא תתקיים בימי ג’ בין השעות 16:00-19:30.

עלות הסדנא: 1000 ₪.

המפגשים מוצעים לצוותים מקצועיים.

ניתן להתאים היקף הסדנא או ההשתלמות לצרכי הצוות המקצועי וגם להתאימן כיום עיון ו/או הרצאה

פתיחת שיחה
צריכים עזרה?
שלום
איך נוכל לעזור לך?